Pokrywa śnieżna: 0 cm
Warunki: stok zamknięty
Gastronomia: nieczynna
Wypożyczalnia: nieczynna
Serwis : nieczynny

KONIEC SEZONU

Sezon narciarski dobiegł końca. Dziękujemy za wspaniały czas spędzony na stoku. Do zobaczenia zimą!

Trasa 250 m: nieczynna
Trasa 470 m: nieczynna
Trasa 590 m: nieczynna
Trasa 570 m: nieczynna
Trasa 210 m: nieczynna
Trasa 110 m: nieczynna
Tel. 735 022 730
CENNIK NA ROK 2023/24 (czas trwania lekcji: 50 min)
– 1 osoba – 120 zł
– 2 osoby – 200 zł
– 3 osoby – 240 zł
– 4 osoby – 260 zł
– grupy powyżej 5 osób 280 zł
Szkoła prowadzi naukę jazdy na nartach w zakresie:
– nauczania początkowego
– doskonalenie umiejętności narciarzy zaawansowanych
– treningi sportowe- (jazda na tyczkach)

 

REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ I SNOWBOARDOWEJ KAZIMIERZ DOLNY

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej KAZIMIERZ DOLNY wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Szkoła Narciarska i Snowboardowa KAZIMIERZ DOLNY nie ubezpiecza klientów- sugerujemy aby wszyscy klienci ubezpieczyli się od NNW we własnym zakresie.
 1. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych Klient zawiera ze Szkołą Narciarską i Snowboardową KAZIMIERZ DOLNY umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Lekcje w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej KAZIMIERZ DOLNY można rezerwować osobiście lub telefonicznie.
 3. Należność za lekcje należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć wyłącznie w biurze szkoły.
 4. Należność za lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować przed jej rozpoczęciem.
 5. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 1. Klienci szkoły spotykają się z instruktorem przed budynkiem szkoły.
 2. Lekcja w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej KAZIMIERZ DOLNY trwa 50 minut.
 3. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć w wyznaczonym przez szkołę miejscu.
 4. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy.
 5. Przed przystąpieniem do lekcji Klient, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/ snowboardowych, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.
 6. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć ( pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakiekolwiek bóle) należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 7. Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski. Zgodnie z ustawą, każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 8. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego/ snowboardowego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania lekcji.
 9. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 10. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem szkoły, musi być zgłoszony do biura Szkoły.
 11. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom- w tym również osobom małoletnim- odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Klienta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
 12. Klienci szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę.
 13. Opłacenie lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły narciarstwa i snowboardu.
 14. Szkoła narciarska i snowboardowi KAZIMIERZ DOLNY zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego.
Back to top
KAMERA ON-LINE